Profil Pengurus RT.01/006


PENGURUS RUKUN TETANGGA RT.01/006

KELURAHAN TAJUR, KECAMATAN CILEDUG

KOTA TANGERANG  -  BANTEN

                                                                                                                                                                              

Ketua

Omes Hartono

949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta, 23 April
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    PNS
Alamat                           :     Blok BA-19Wakil Ketua
Safngul Fatoni

949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Solo
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Pegawai Swasta
Alamat                           :     Blok AA-24Sekretaris
Fachrul Rozi ( Alung )

949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir        :    Jakarta,
Agama                            :     Islam
Pekerjaan                        :
    Wiraswasta
Alamat                            :     Blok AA-14


Bendahara
Muhammad Yani

949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Wiraswasta
Alamat                           :     Blok BA-11Wakil Bendahara
Ibu Siti Rasminah ( Ninuk )
949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Solo,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Wiraswasta
Alamat                           :     Blok .BA-09Humas
Bapak A.Aryanto

949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Purnawirawan
Alamat                           :     Blok AA-20Heryan Fauzi
949.555.1212 x 123
Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Wiraswasta
Alamat                           :     Blok. AA-20Penggerak P K K
Olga Susilowati
949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Badung. 09 May,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Ibu rumah tangga
Alamat                           :     Blok. BA-19.         


Koordinator
Keamanan

Eko Wardoyo
949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    PNS
Alamat                           :     Blok


Pengurus Rumah Masa Depan ( RMD )
Bapak. H. Hartanto
949.555.1212 x 123

Tempat Tanggal Lahir       :    Jakarta,
Agama                           :     Islam
Pekerjaan                       :
    Purnawirawan
Alamat                           :     Blok AA-06