ข่าวสารด้านเทคโนโลยี

ทิปไอที

ซอฟต์แวร์แนะนำ

ข่าวการศึกษา


นางสาวรัชฎาพร  สุดเสมา
ตำแหน่งครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
-------------------------------------------------- -------ตัวช่วยแปลภาษา