วีดีโอแนะนำสาขาวิชา
                                           
      

VTR เอกไทย


แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 54 ทั้งกลุ่ม 501 และ 502

แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 54 ทั้งกลุ่ม 501 และ 502 ให้เข้าประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางและกระบวนการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เชิญวิทยากรจากทางคุรุสภามาอธิบายและให้ซักถามค่ะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์

แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 54 (ทั้งหมด 14 คน)

แจ้งนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 54 (ทั้งหมด 14 คน) ให้มารับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ได้ในวันพรุ่งนี้ (28 มี.ค. 58) ตั้งแต่ 8.30-16.30 น. ที่คณะครุศาสตร์
ของสาขาภาษาไทยเทียบโอนมาตรฐานผ่านหมดทั้ง 14 คนค่ะ (สาขาภาษาอังกฤษมีไม่ผ่าน 1 คน) ยินดีด้วยนะคะ ทันสมัครสอบบรรจุพอดี โล่งใจไปตามๆ กัน

ด่วนที่สุด

นักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 54 (ทั้งหมด 14 คน) ให้ Download เอกสาร 2 ชุด ที่หน้า Website คณะครุศาสตร์ ดังนี้
1. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จำนวน 3 แผ่น
2. แบบคำร้องขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จำนวน 2 แผ่น

จากนั้นปฏิบัติดังนี้
1. กรอกข่้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (ผิดพลาดไม่ได้นะคะ ไม่มีเวลาแก้ไขค่ะ เพราะจะไม่ทันสมัครสอบบรรจุรอบนี้)
2. ส่งที่คณะครุศาสตร์ภายในพรุ่งนี้ (27 มี.ค.) เวลา 12.00 น. (12.00 น. รถคณะออก นำเอกสารไปส่งคุรุสภา เพื่อนำใบรับรองที่ใช้สมัครสอบบรรจุกลับมาค่ะ) ถ้ามีใครช้า จะทำให้เพื่อนช้าไปด้วยนะคะ และรถคณะจะออกตามเวลาค่ะ ไม่รอ
ปล. สำหรับนักศึกษาที่อยู่ไกลและไม่สะดวก สามารถฝากเพื่อนมาส่งแทนได้ค่ะ (ถ้ามั่นใจว่าเพื่อนจะดูแลแทนได้และไม่เกิดความผิดพลาด)

นักศึกษาภาคปกติ รหัส 54 และนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 53

นักศึกษาภาคปกติ รหัส 54 และนักศึกษาภาคพิเศษ รหัส 53 มารับใบประกอบวิชาชีพครูได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (26 มี.ค. 58) ในเวลาราชการ (8.30-16.30 น.) ที่คณะครุศาสตร์

แจ้งวันสอบปลายภาคเรียนที่2/57

แจ้งวันสอบปลายภาคเรียนที่2/57

Google Calendar


หน้าเว็บย่อย (1): บุคลากร