Välkommen till Rrk Dalarna!
Regionala rapportkommittén Dalarna (Rrk Dalarna) sammanställer och bedömer fågelrapporter från Dalarnas rapportområde (landskapet Dalarna samt den del av Ludvika kommun som tillhör Västmanland). De sammanställda rapporterna publiceras i en årlig fågelrapport i nr 2 av tidningen Fåglar i Dalarna.

De senaste åren har antalet rapporter ökat väsentligt sedan rapporteringssystemet Svalan introducerades 2000. Nu kan alla rapportera sina observationer direkt på Internet. 

Rapporteringssystemet har utvecklats vidare till Artportalen från 2015. Samtidigt som arbetsbelastningen ökat för Rrk Dalarna innebär nya Artportalen att vi har ett effektivt arbetsredskap för att analysera trender hos olika arter.

På hemsidan finns en beskrivning av vad Rrk Dalarna gör och dess arbetssätt. Ni hittar nyheter med  information om bedömningar och ändringar i rapportmallen. Tips om hur ni ska rapportera får ni under fliken Rapportering Läs gärna igenom instruktionerna  underlätta Rrk Dalarnas arbete. 

Under Artportalen tips kan ni läsa korta notiser om Artportalen som kan hjälpa både er och Rrk Dalarna. 

Det går naturligtvis även i fortsättningen att rapportera via pappersrapporter för de som inte har Internet. Rrk Dalarna för sedan in rapporterna i Artportalen.

Adress till Rrk Dalarna:
Rrk Dalarna, Lars Hansson, Kempebacken 9, 794 92 ORSA

Mailadress: rrk.dalarna@gmail.com

Kom ihåg att rapporterna ger stora kunskaper om fåglarna!