โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง

สถานที่ตั้งของโรงเรียน      

          66 หมู่ที่ 7 เข้าทางวัดชะแมบ ประมาณ 1 กิโลเมตร
          ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

           เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4-000-2727-4-0 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงเป็นโรงเรียนของชุมชน

                   ทุก ๆ คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกันพัฒนา..

                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                         นายมนัส  อุณหศิริกุล   ย้ายแล้ว ... ย้ายมาบ้านมะขาม

               เว็ปโรงเรียนอันนี้ต้องหยุดการเคลื่อนไหว 

                                                           ................ หยุดวันที่ 14 สค 58 

 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา 

 

 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
           สมศ  รอบที่ 3 พศ. 2554-2558   ระดับ ดี 
       
       

 

 

  

URL     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         
                 http://www.ssru.ac.th
 
          
  ใบประกาศ UTQONLINE นายมนัส อุณหศิริกุล
        

    สิ่งที่ครูควรรู้ของโรงเรียน เน้นคุณธรรม

 


    
   
     1.  
 การวิจัยในชั้นเรียน  ของครูนัส                       
           หากเรานำมาใช้กับเด็กประถม น่าจะดีนะครับ / มนัส  
      3.   งานวิจัยในชั้นเรียน
               4. ส่งเสริมทักษะการฟังและเกม                   

  ภาพกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนตามปรัชญา  " นักเรียนมีคุณธรรม "

       อัตลักษณ์โรงเรียน   "  ใฝ่เรียนรู้ "  

                   ชมภาพตอนเช้า   ชมภาพตอนเที่ยง          ชมภาพตอนเย็น

 
 
วันสำคัญ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558    ปีมะแม
1 กรกฎาคม 2558 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร)
29 กรกฎาคม 2558 วันภาษาไทยแห่งชาติ
30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษา
  ข่าวสาร
      กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2558
 

    ผลสอบ NT 57 ออกแล้ว ลูกศิษย์ผมสุดยอด       

              

Antique Analog Clock

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Shift_Calendar

 

tungmong