โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง

สถานที่ตั้งของโรงเรียน      

             66 หมู่ที่ 7 เข้าทางวัดชะแมบ ประมาณ 1 กิโลเมตร
             ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงเป็นโรงเรียนของชุมชน

                   ทุก ๆ คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกันพัฒนา..

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                     

                          ความสุขหรือความทุกข์ อยู่ที่ใจ ... คิดร้ายกับใคร   กรรมก็ย้อนหาตัว ...

 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา 

 

 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
           สมศ  รอบที่ 3 พศ. 2554-2558   ระดับ ดี 
       
       

 

 

  

URL     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         
                 http://www.ssru.ac.th
 
          
  ใบประกาศ UTQONLINE นายมนัส อุณหศิริกุล
        

    สิ่งที่ครูควรรู้ของโรงเรียน เน้นคุณธรรม

 


    
     1.   การวิจัยในชั้นเรียน  ของครูนัส                       
           หากเรานำมาใช้กับเด็กประถม น่าจะดีนะครับ / มนัส  
      3.   งานวิจัยในชั้นเรียน
               4. ส่งเสริมทักษะการฟังและเกม                   

  ภาพกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนตามปรัชญา  " นักเรียนมีคุณธรรม "

       อัตลักษณ์โรงเรียน   "  ใฝ่เรียนรู้ "  

                   ชมภาพตอนเช้า   ชมภาพตอนเที่ยง          ชมภาพตอนเย็น

 
 
วันสำคัญ เดือนเมษายน 2558    ปีมะแม
                     
      
    1 เมษายน 2558 วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน
    2 เมษายน 2558 วันอนุรักษ์มรดกไทย
    6 เมษายน 2558 วันจักรี
    7 เมษายน 2558 วันอนามัยโลก
  13 เมษายน 2558 วันสงกรานต์ / วันผู้สูงอายุแห่งชาติ / วันประมงแห่งชาติ
  14 เมษายน 2558 วันสงกรานต์ / วันครอบครัวไทย
  15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์
  22 เมษายน 2558 วันคุ้มครองโลก
  25 เมษายน 2558 วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
  29 เมษายน 2558 วันเต้นรำสากล

  ข่าวสาร

Antique Analog Clock

Shift_Calendar

 

tungmong