โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง

สถานที่ตั้งของโรงเรียน      

          66 หมู่ที่ 7 เข้าทางวัดชะแมบ ประมาณ 1 กิโลเมตร
          ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

           เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 099-4-000-2727-4-0 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วงเป็นโรงเรียนของชุมชน

                   ทุก ๆ คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมกันพัฒนา..

                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------               

                         นายมนัส  อุณหศิริกุล   ย้ายแล้ว ... ย้ายมาบ้านมะขาม

               เว็ปโรงเรียนอันนี้ต้องหยุดการเคลื่อนไหว 

                                                           ................ หยุดวันที่ 14 สค 58 

 

กิจกรรมภายในโรงเรียนของเรา 

 

 

               โรงเรียนบ้านทุ่งม่วง ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
           สมศ  รอบที่ 3 พศ. 2554-2558   ระดับ ดี 
       
       

 

 

  

URL     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
         
                 http://www.ssru.ac.th
 
          
  ใบประกาศ UTQONLINE นายมนัส อุณหศิริกุล
        

    สิ่งที่ครูควรรู้ของโรงเรียน เน้นคุณธรรม

 


    
   
     1.  
 การวิจัยในชั้นเรียน  ของครูนัส                       
           หากเรานำมาใช้กับเด็กประถม น่าจะดีนะครับ / มนัส  
      3.   งานวิจัยในชั้นเรียน
               4. ส่งเสริมทักษะการฟังและเกม                   

  ภาพกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนตามปรัชญา  " นักเรียนมีคุณธรรม "

       อัตลักษณ์โรงเรียน   "  ใฝ่เรียนรู้ "  

                   ชมภาพตอนเช้า   ชมภาพตอนเที่ยง          ชมภาพตอนเย็น

 
 
วันสำคัญ เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2558    ปีมะแม
1 กรกฎาคม 2558 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร)
29 กรกฎาคม 2558 วันภาษาไทยแห่งชาติ
30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
31 กรกฎาคม 2558 วันเข้าพรรษา
  ข่าวสาร
      กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่ 26 มิถุนายน 2558
 

    ผลสอบ NT 57 ออกแล้ว ลูกศิษย์ผมสุดยอด       

              

Antique Analog Clock

Shift_Calendar

 

tungmong