Røyken pike- og ungdomskor

      
Sommerkonsert Røyken pike- og ungdomsskor med aspiranter 2015

Røyken pike- og ungdomskor er for alle sangglade jenter mellom 6 og 18 år. 
Har DU lyst til å bli med i koret, er du hjertelig velkommen til å møte opp på en øvelse for å se hvordan vi har det på øvelsen. Aspirantkoret er for jenter i 1.-3. klasse og har øvelse på tirsdager kl. 17:15-18:15. Pikekoret er for jenter i 4.-7. klasse og har øvelse torsdager kl. 17:30-19:15. Ungdomskoret er for sangglade jenter i 8.klasse og ut videregående og har øvelse også på torsdager fra kl. 19:30-21:15. Alle øvelsene holdes på Midtbygda barneskole i Røyken.

Du kan finne mer informasjon under Om Røyken pike- og ungdomskor

 


Røyken pike- og ungdomskor er sponset av