Poissons

 
Poissons en promotion :
   Voici la liste de nos poissons en promotion du 1 au 30 Septembre  2020 :

Néon Innesi

1   € 


Corydoras Panda XXL

8  €

Rasbora Heteromorpha
5 / 7 €
Neocaridina Yellow Fire

3 / 12 €Scalaire Black XXL
  
              
    

        24  € 

Cardinalis 
10 / 15  €
Cambarelus
9 € 
Labeo Frenatus 8-9 cm
8,75 € 


Ramirezi Electric Blue8 €