เครื่องหมายต่างๆของลูกเสือ

เครื่องหมายลูกเสือ 

     ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเครื่องหมายลูกเสือเกิดมาจากที่ใด  แต่สันนิษฐานเป็น 2 ประเด็นว่ามาจากปลายลูกศรของเข็มทิศชาวเรือสมัยก่อน  หรือจากดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ชื่อ  เฟลอร์-เดอ-ลีส์ (fleur-de-lis)  มีลักษณะเหมือนดอกลิลลี  หรือดอกไอริช 

     ปัจจุบันสัญลักษณ์อันมีลักษณะคล้ายดอกไม้ 3 แฉกนี้  ใช้เป็นเครื่องหมายของลูกเสือทั่วไป  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นพี่น้องร่วมขบวนการลูกเสือที่มีความเป็นมิตรต่อกันและต่างก็มีความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

ส่วนประกอบสำคัญต่างๆ  ของสัญลักษณ์ลูกเสือข้างต้นนี้แสดงความหมายเป็นนัยดังนี้ 

1. เครื่องหมายลูกศรของเข็มทิศ  ที่อยู่ตรงกลาง  หมายความว่า  ลูกเสือสามารถชี้แนวทางที่ถูกต้องของชีวิต  เปรียบได้ดังเข็มทิศที่สามารถชี้บอกทิศทาง 

2. ปลายยอด 3 แฉก  ส่วนบนของเครื่องหมาย  เปรียบเหมือนรหัสของลูกเสือ  อันหมายถึงคำปฏิญาณ 3 ข้อที่ลูกเสือต้องยึดถือ 

3. ดวงดาว  เป็นสัญลักษณ์แทนอุดมคติและความรู้ของลูกเสือเปรียบเหมือนเป็นสื่อนำทางลูกเสือมิให้หลงทางและเสนอแนะความรู้ชีวิตกลางแจ้งแก่ลูกเสือ 

4. แถบคติพจน์  จะเป็นฐานรองอยู่ส่วนล่าง  เปรียบเหมือนเป็นปากของลูกเสือที่ยิ้มได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ 

5. ปมเชือก  ติดอกตรงส่วนล่างของเครื่องหมายเป็นเครื่องเตือนบำเพ็ญประโยชน์ทุกโอกาสตามที่ได้เคยให้คำปฏิญาณไว้ 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : http://202.143.145.50/web10/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=176
Showing 6 items
SubjectLinkDescription
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
SubjectLinkDescription
College/ACT/SAT www.collegeboard.com Source for connecting students to college opportunity/success 
College/ACT/SAT www.ala.org A collection of great sites for kids from the American Library Association  
College/ACT/SAT www.takesat.com Free study material for students taking SAT1 
Homework Help www.homeworkhelp.com Homework help - subscription service 
College/ACT/SAT http://www.act.org Information about the ACT college entrance test, as well as resources to assist students and parents with preparing for college 
Homework Help www.tutor.com Live homework help - subscription service 
Showing 6 items