เงื่อนเชือก

วิชาการของลูกเสือ 
การผูกเงื่อน การผูกเงื่อนมีหลายแบบ  ดังนี้
1.เงื่อนบ่วงสายธนู  
วิธีการผูก

       
1. ขดเชือกให้เป็นบ่วงคล้ายเลขหก
2.จับปลายเชือกสอดเข้าไปในบ่วง สอดจากด้านล่าง
3. จับปลายเชือกอ้อมหลังเลขหก  แล้ววกสอดปลายลงในบ่วงเลขหกและจัดเงื่อนให้แน่น
ประโยชน์
1. ใช้ผูกสัตว์กับหลักต้นไม้  สัตว์สามารถเดินหมุนรอบๆได้
2.ใช้ผูกกับเรือกับหลัก เมื่อน้ำขึ้นหรือลงบ่วงจะเลื่อนลงได้เอง
3.ใช้เป็นบ่วงช่วยคนตกน้ำ  หรือใช้คล้องคน  เพื่อนหย่อนตัวจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
4. ใช้คล้องคันธนู
2. เงื่อนบ่วงสายธนู
วิธีผูก


        
1. ขดเชือกที่ทบกันให้เป็นห่วงคล้ายเลขหก
2.จับปลายเชือกสอดเข้าไปในบ่วงเลขหก จะเกิดบ่วงเอ
3.จับปลายเชือกมาคล้องบ่วงเอ
4.ดึงเชือกเส้นบนขึ้น  และพลิกเชือกเส้นล่างกลับขึ้น  และดึงเชือกให้แน่น
ประโยชน์
1.ช่วยคนไข้ที่หมดสติ  โดยการคล้องดึงคนไข้จากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูง  เช่น  ช่วยคนขึ้นจากก้นเหว  จากบ่อ  เป็นต้นหรือช่วยคนจากที่สูงลงสู่พื้นดิน
2. ใช้คล้องกับเสาหรือต้นไม้  ทำให้แข็งแรงทนทานจากการยึด
3.ใช้ผูกคล้องขอเหล็ก  เพื่อใช้เกี่ยวยกสิ่งของหรือหย่อนลในที่ต่ำๆ
เงื่อนบ่วงสายธนู  3ชั้น
วิธีผูก

      
1. ขดเชือกที่ทบกัน  ให้คล้ายกับเลขหก
2. จับปลายเชือกสอดเข้าไปในบ่ว แล้วดึงอ้อมขึ้นลอดใต้เชือก
3.นำปลายเชือกด้านเดิมสอดลงบ่วงอีกครั้ง
4.ขยายปลายเชือกให้เป็นบ่วงขนานกับบ่วงเดิม  แล้วดึงเชือกให้แน่น
ประโยชน์
1.ใช้ผูกกับข้อเหล็กได้ที่ละหลายขอ  เพื่อใช้เกี่ยวยกสิ่งของหรือหย่อนสิ่งของ
2. ใช้กับปั้นจั่นยกสิ่งของ
3. ช่วยดึงผู้ที่ติดอยู่ในที่ต่ำ  ซึ่งใช้แทนเงื่อนสายธนูสองชั้น และเก้าอี้ได้
เงื่อนเก้าอี้
วิธีผูก

      
1.ทำเชือกให้เป็นสองบ่วง  สลับข้างกัน  แล้วดึงบ่วงทั้งสอง ซ้อนกัน  จากนั้นดึงแต่ละด้านตามแนวลูกศร
2.จะเกิดเป็นบ่วงเอและบีและวนำเชือกเส้นที่หนึ่งคล้องบ่วงเอและนำปลายเชือกเส้นที่สองคล้องบ่วงบี
3.ดึงเชือกทั้งสองเส้น  และบ่วงเอบีให้แน่น
ประโยชน์
1. ช่วยคนที่ติดอยู่บนที่สูง  เช่น ตึก  อาคาร  ต้นไม้   เป็นต้น
2. ช่วยคนที่ติดอยู่ในที่ต่ำ  เช่น ก้นบ่อ  เหว  เป็นต้น
การผูกเชือกพันหลักให้แน่น
เงื่อนกระหวัดไม้
วิธีผูก

      
1. นำปลายเชือกข้างใดข้างหนึ่ง  พันหลักหรือเสา สองรอบ
2. ใช้ปลายเชือกพันทับเชือกอีกด้าน  แล้วสอดกลับมาด้านหน้าหนึ่งรอบ
3.ใช้ปลายเชือกเส้เดิมพันทับเหมือนข้อที่2. อีกหนึ่งรอบ  แล้วดึงปลายเชือกทั้งสองข้างให้แน่น
เงื่อนตะกรุดเบ็ด
วิธีผูก

     
1.พาดปลายเชือกอ้อมไปด้านหลังหลัก
2.อ้อมปลายเชือกไปด้านหลัง   แล้ววกกลับมาด้านหน้าลอดตัวเอง
3.จัดเงื่อนให้เรียบร้อย


ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
มูลนิธิคณะลูกเสือแห่งชาติ.  ลูกเสือ - เนตรนารี ป.6.  พิมพ์ครั้งที่ 1.กรุงเทพฯ :  อักษรเจริญทัศน์.