Toekomstplannen opvangcentrum Rottweiler Rescue Nederland 
Rottweiler Rescue Nederland word hierin afgekort als (RRN)

 

Voorwoord

Met dit beleidsplan geeft RRN haar visie van het opvangcentrum.
Dit plan is opgesteld door M.A Boerlage oprichter van RRN met als doel u een indruk en inzicht te kunnen geven over de toekomstplannen van RRN.

Op 18 maart 2010 ben ik Mario Boerlage begonnen aan deze uitdaging met als resultaat een organisatie op te kunnen bouwen zoals deze nu is, en nu is het tijd dat we verder bouwen aan de toekomst.

Er liggen plannen voor een groot opvangcentrum. 

RRN streeft er naar in de toekomst de volgende functies te gaan
vervullen met het opvangcentrum

1 .Opvang van, zwerf- en afstandsdieren Rottweilers .
De primaire functie van het opvangcentrum is en blijft de opvang en verzorging van Rottweilers uit heel Nederland
De verzorging bestaat uit het verschaffen van onderdak, voeding en medische verzorging.
RRN voert een actief plaatsingsbeleid en biedt goede nazorg voor geplaatste dieren.
Deze nazorg bestaat uit huisbezoeken, vraagbaak per e-mail of telefoon, voedingsadviezen, etc.

2 .Rottweiler pension / vakantieopvang
RRN biedt Rottweiler eigenaren uit heel Nederland een volwaardig dierenpension aan.
Hier wordt op professionele wijze tijdelijke opvang geboden.

3 .Hondenschool
Gekoppeld aan de opvangfunctie zal RRN in de toekomst een hondenschool gaan exploiteren.
Nieuwe eigenaren kunnen hier samen met hun hond een training volgen.

4 .Educatie en voorlichting
RRN besteedt veel aandacht aan educatie en voorlichting, waarbij haar primaire doelgroep Rottweiler eigenaars zullen zijn .

5 .Sociale functie
RRN vervult ook een sociale functie. In het opvangcentrum is plaats voor vrijwilligers, medewerkers van de sociale werkplaats, herintreders en taakgestraften onder toezicht van de reclassering.

6 .Dierenartsen, Politie en Justitie 

Ieder jaar worden er veel Rottweilers na een bijtincident inbeslaggenomen wie deze honden zijn en waar ze precies allemaal verblijven weten wij niet.  
Ook is niet bekend hoeveel van deze Rottweiler onterecht na een test ter dood veroordeeld worden. Justitie houdt dat goed geheim.
De Rottweiler komt nadat hij inbeslaggenomen is in een kennel van Justitie terecht.  
Soms is dat een aparte opslag, maar vaak hebben asielen ook een afgesloten kennel waar enkel Justitiehonden zitten.  
Het is de bedoeling om Rottweilers die bij de verkeerde eigenaren terecht zijn gekomen of door inbeslagname weg moeten ,niet naar een gewoon dierenasiel in Nederland te brengen alwaar ze uiteindelijk afgemaakt worden, maar bij een door ons hiervoor ingerichte verblijfplaats.  Doel is dan om te kijken waar het probleem licht van het bijtincident en nog voor de test van justitie met de Rottweiler aan de slag te gaan met bv een hertraining en zo de Rottweiler  toch nog een goed leven te geven.  
Dit zou uiteraard moeten gebeuren onder het toeziend oog van meerdere gedragsdeskundigen ,dierenartsen, politie en justitie.


Om dit te kunnen verwezenlijken en tot een succes te kunnen
brengen hebben we ook u hulp nodig !!!