Rotthjem er en side om rotter jeg eier/har eid/skal eie.