Kjøpskontrakt

Innledning:
Dette er en kontrakt mellom selger og kjøper av rottebarn fra Karma's rotterede. Denne kontrakten er bindene og kjøper forplikter seg til å følge punktene listet under bindende punkter. Selger ønsker også å komme til enighet om punktene under ønsker. Denne delen av kontrakten er ikke bindene, kun en oppfordring og punkter til diskusjon.

Bindene punkter

1. Alle rotter som selges blir solgt som kjeledyr. Det er ønskelig at rottene overholder de fleste krav til rottehold i følge retningslinjene til NTF.

2. Rotter som selges skal ikke under noen omstendigheter brukes som reptilfòr, i fòravl, eller selges som avlsdyr til dyrebutikk.

3. Kjøper forplikter seg til å melde fra til avler hvis det oppstår sykdommer eller temperament endringer, da det er viktig at avleren kjenner til linjene sine. Hvis det inntreffer tilfelle av typen nevn ovenfor, skal det gis beskjed umiddelbart. Enten via telefon eller via e-post. Avler er også forpliktet til å melde fra til kjøper om evt. tilfeller inntreffer hos familiemedlemm
er av kjøperens rotte. 


4. Både kjøper og avler er forpliktet til å melde fra om adresse endringer og evt. bytte av telefon nummer. 

5. Hvis kjøper av en eller annen grunn må kvitte seg med rotten, forbeholder avler seg retten til å bli opplyst om hvor rotten skal omplasseres.-Se punkt 2 og 3 under ønsker.

6. Hvis avler får misstanke om at kjøper ikke overholder norsk lov som gjelder for hold av dyr, forbeholder avler seg retten til å kontakte kjøper for å diskutere dette. Dette gjelder hvis dyret blir direkte misshandlet, ikke får mat & vann, ikke får nødvendig medisinsk hjelp, eller står i et bur som ikke er tilstrekkelig. Se punkt 1 i ønsker.Ønsker til diskusjon

1. I tilfeller hvor det oppstår en situasjon som beskrevet i punkt 6 under bindende punkter, er det selgers ønske å kunne overta ansvaret for rotta i samarbeid med kjøper.

2. Selger ønsker å diskutere muligheten for avtale om å ha første retten til å få rotten tilbake om det er mulig for avler, hvis kjøper av en eller annen grunn ikke lenger kan ta hånd om rotta og den således skal omplasseres. 

3. Avler ønsker også å få nødvendige opplysninger (navn, tlf, mail, osv)om hvem rotten skal selges videre til, dette for å vite hvor i Norge/verden linjene dine er.

4. Hvis rotten skal brukes i avl, ønsker avler å konsulteres før parringen inntreffer. Det er altså ikke avlsforbud på rottene, men det er ønskelig å ha en god dialog mellom avler og kjøper. Avler vil ved 6mnd og 12mnd evaluere kullet, og vil da gi ut annbefalinger ang hvilke rotter som bør brukes videre i avl. Det vil altså ikke bli solgt x-antall rotter fra kullet til avl, da man ikke kan vite hvilke rotter som egner seg før 6 og 12mnd alder.  

5. Avler vil også gjerne være med på å se om hannen/hunnen som rotten skal parres med er egnet til dette. Dette er for at avler skal kunne ha oversikt over linjene sine. 

6. Avler vil i situasjoner der hun mener det er riktig fraråde avl på enkelte rotter. 

7. Avler ønsker også å kunne reserver en unge fra evt. kull. 

8. Rotten kan brukes til/på flere kull, men det er ønskelig at hannrottene ikke overstride grensen for hvor mange kull en hann rotte kan ha. Det er også ønskelig ved en eventuell parring av denne rotten, at informasjon om et eventuelt rottekull kommer tilbake til selger, i dette tilfelle Karma's rotterede. Dette for å sikre linjene og samle informasjon. 


Hvis kjøper av en eller annen grunn ikke kan/vil overholde punktene som beskrives i ønsker, vil avler gjøre sitt beste for å komme til enighet med kjøper.


Kjøper har lest og forstått punktene over


Dato & kjøpers navn:---------------------------   
Dato & avlers navn:--------------------------

Comments