כתובת מבחני תיאוריה - טבריה

מרכז מבחן עיוני - תיאוריה טבריה
 
>>> כתובת הסניף:
רח' הירדן פינת השילוח (תחנה מרכזית טבריה) מפת המקום
>>> ימי הפעילות:
ראשון, שלישי וחמישי
>>> שעות הפעילות:
08:30-16:00
>>> טלפון לבירורים:
1800-800-907
 
 
*** המחיר הנדרש עבור המבחן התיאורטי - 61 ש"ח.
 
במועד המבחן העיוני, על הנבחן להצטייד באישורים ואסמכתאות כפי שמוגדרים בדף המידע
 
זימון תור מראש ותשלום אגרת מבחן עיוני ניתן לבצע באתר מבחני תאוריה.
 
על מנת לגשת למבחן העיוני על הניגש לעבור את הבדיקות הנדרשות:
* בדיקה רפואית
* בדיקת ראייה
 
 
בהצלחה!
 
אורן אוחנה מורה נהיגה
053-767-44-00