Witamy na stronie Ośrodka ROSE KłodzkoOśrodek ROSE należy do Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz edukacji i aktywności społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, zwiększania kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, rozwoju społeczności lokalnych, rozwoju więzi społecznych i gotowości do współpracy, zwiększania przedsiębiorczości i podmiotowości oraz ułatwienia dostępu do nowoczesnej wiedzy i zdobyczy współczesnej cywilizacji.


Comments