Strona główna

Witamy na stronie ośrodka ROSE BydgoszczOśrodek ROSE należy do Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych)


Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz edukacji i aktywności społecznej, wyrównywania szans edukacyjnych, wprowadzania innowacyjnych metod nauczania, zwiększania kompetencji w zakresie korzystania z technologii informacyjnych, rozwoju społeczności lokalnych, rozwoju więzi społecznych i gotowości do współpracy, zwiększania przedsiębiorczości i podmiotowości oraz ułatwienia dostępu do nowoczesnej wiedzy i zdobyczy współczesnej cywilizacji.


25.11.2017 r.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnej II Konferencji GeoGebry w Bydgoszczy.23.02.2017 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Multimedia w szkole":
 
   - praca z tablicą interaktywną
   - obsługa edytora tekstu WORD
   - wykorzystanie narzędzi Google

Szkolenie odbędzie się 14 III i 27 III w Zespole Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków


19.10.2015 r.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnej  1 Konferencji GeoGebry w Bydgoszczy. Strona konferencji:
4.01.2015 r.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu:
"Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu przedmiotowym"


Patronem merytorycznym szkolenia jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie na czele z prof.
Andrzejem Nowakiem i dr Katarzyną Winkowską-Nowak, pracownikami tej uczelni.
Projekt dofinansowany jest w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.