คลื่นขาวของชาวพุทธ FM 89.25 MHz 

อริยะธรรม4 : Dhamma in Enlish
 

ดูภาพเต็มจอ

 ประวัติวัดสังฆทาน    

 ประวัติหลวงปู่่สังวาลย์ เขมโก.

ประวัติหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

.
 
.
 แล้วพิมพ์คำว่าวัดสังฆทาน
 
วัดสังฆทาน * Wat Sanghathan Nonthaburi Thailand
 
 
 
 •  

  ถ่ายทอดสดจาก fm107.25MHz

  คลื่นขาวคุณธรรม 
  อริยะธรรม5 : สารธรรม
   
  .
 •  
 • ๙๖.Happy Birthday to You
 •  
 •  
 • เสียงธรรมะจากพระสุปฏิปันโน 
   

  อริยะธรรม6 : เพลงธรรมะ

   
  . 
   
   
   
   
   
 • จิตคือพุทธะ.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  992 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • ดุจโฉโปฏฐิละ.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  424 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • ทางพ้นทุกข์.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  316 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • ทางสายกาลาง.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  263 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • น้ำไหลนิ่ง.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  451 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • บ้านที่แท้จริง.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  344 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • มรรคสามัคคี.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  305 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • สมมุติกับวิมุติ.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  306 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • สมาธิภาวนา.rar - n (รุ่น 1) ลบ
  290 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • หลวงปู่ฝากไว้.rar - (รุ่น 1) ลบ
  422 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • อยู่กับงูเห่า.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  289 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • เหตุแห่งความรัก.rar - (รุ่น 1) ลบ
  1409 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • แนวทางการปฏิบัติธรรม.rar - (รุ่น 1) ลบ
  968 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • แม่บุญเรือน.rar -  (รุ่น 1) ลบ
  823 กิโลไบต์ ดาวน์โหลด
 • และธรรมะอื่นๆ อีกมากมาย
 •