Presentació
  • Sóc Tècnic Especialista en Jardí d'Infància, això que avui en diem TEI i Mestra d'Educació Infantil i de Primària (Ciències Socials). 
  • He treballat (auxiliar, parvulista, mestra, monitora...) a escoles molt diverses des d'abans dels 16 anys. Sóc funcionària des del 96 i des d'alehores i durant 18 anys he treballat a l'escola Pont de l'Arcada. A partir d'aquest setembre em trobareu a l'escola de Ger, a la ZER Cerdanya.
  • He passat per tots els cicles i etapes, he fet de directora, coordinadora de primària, formadora TIC o educació artística, mestra d'acollida, coordinadora TIC d'una ZER...
  • La meva experiència i formació és variada i continua: aspectes artístics, eines TIC, psicopedagogia, projectes interdisciplinars, gestió de centres, coaching, rurals...
  • M'agrada molt la meva feina i participar en diferents projectes col·laboratius.

rosasolerb@gmail.com


Comments