Van Rooseveltweg naar RooseveltsingelHet Bewonersplatform Rooseveltsingel in Wageningen heeft bereikt dat de Roosevelt
weg vanaf 2007 is veranderd in een Rooseveltsingel:
* Een verkeersveilige hoofdroute voor langzaam verkeer
* Een deel van het asfalt is vervangen door
groen en een singel
* Een singel die weer
helder stromend water aanvoert naar de stadsgracht. Het regenwater kan worden afgekoppeld van het riool.
   Dat gaat riooloverstort tegen.

Zo is een groene fiets- en wandelboulevard ontstaan voor alle Wageningers, en een leefbare omgeving voor de omwonenden.


De Rooseveltweg was  een te brede en verkeersonveilige weg, waarlangs saaie flats staan. Vooral tegen het centrum aan was er weinig groen.
Het bewonersplatform is in de zomer van 1997 opgericht om aan te geven dat er onder de bevolking een breed draagvlak bestaat voor ombouw van de Roo
seveltweg in een Rooseveltsingel.
Het bewonersplatform wilde bereiken dat dit snel, samen met andere partijen en integraal gebeurt. Dankzij het platform is er meer vaart gekomen in plannen die al leefden bij de gemeente. Samen met bewoners en andere organisaties heeft de gemeente een plan laten uitwerken.

In 2005 is al een tweetal rotondes in de Rooseveltweg aangelegd. Onder de rotondes is al een duiker aangelegd voor het water.
Juni 2006 is definitief de schop de grond ingegaan. De werkzaamheden zijn in twee fasen opgedeeld. Het gedeelte tussen de Nijenoord Allee en de Van Uvenweg is eerst aangelegd. 
Vervolgens is het gedeelte van de Rooseveltweg tussen de Kennedyweg en de Van Uvenweg
aan de beurt gekomen. Hier is de helaas nodige vertraging opgetreden. Hopelijk zijn de werkzaamheden aan het einde van 2007 afgerond.


Het project is uitverkoren als voorbeeldproject Stimuleringskader Intensief Ruimtegebruik van het ministerie van VROM, en heeft tevens de status van voorbeeldproject InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing van het ministerie van VROM gekregen.

De Rooseveltsingel is op 19 mei 2008 officieel geopend.

Maar daarmee is het werk nog niet klaar! Het oostelijk deel van de stadsgracht van Wageningen, dat in de jaren zestig is gedempt, moet nog open gegraven worden.
Het Bewonersplatform Rooseveltsingel heeft daarom met anderen het Platform Stadsgracht Wageningen opgericht. Meer informatie is te vinden op de website van het platform:


http://sites.google.com/site/stadsgracht/