כתיבת השבר

לשבר שלושה חלקים: מונה, מכנה, וקו שבר.
 

    

הבה נלמד חשבון

 

                                                                                                                   

 קריאה וכתיבה של שברים
 
אם המכנה של השבר הוא 10 או קטן מ-10, יש לשברים שמות מיוחדים:
 
 
 
 
אם המכנה של השבר גדול מ-10, קוראים את השבר כתרגיל חילוק: