השבר היסודי

שבר שהמונה שלו הוא 1 נקרא שבר יסודי.
בשבר זה המונה מציין שלקחנו רק חלק אחד השלם.
דוגמאות לשברים יסודיים:
 
 
 
 
 
 
 
אפשר לייצג כל שלם כסכום של שברים יסודיים שווים:
 
 
 
 
 
לחצו על start כדי שסבתא תתחבא. רשמו את המונה המתאים לשבר ובדקו ע"י לחיצה על ok