המשמעות של כפל שברים

כשאנו כופלים שני מספרים שלמים אנו רגילים לקבל מכפלה גדולה מהגורמים שכפלנו, פרט למקרים בהם אחד הגורמים הוא 0 , 1 או מספר שלילי.
מה קורה לשברים כשאנו כופלים אותם ?
למה מתקבל שבר קטן יותר בתוצאה ?
 לרותי חצי תפוח, דני ביקש ממנה חצי מהחלק שלה, איזה חלק יקבל דני ?
 
 
 חצי של חצי הוא רבע, דני יקבל רבע מהתפוח.
בחשבון למילה של מתאימה פעולת הכפל.