חילוק שברים

כשמחלקים שברים אפשר לחלק מונה במונה ומכנה במכנה כמו בכפל:
                                                                         
 
אך מה נעשה במקרה כזה ?
 
 
  אי אפשר לחלק את המכנים !
למקרים כאלה יש "פטנט" שנקרא כפל בהופכי:
 

 

 איך עושים את זה ? שימו לב לדוגמא ולהסבר:
 
 
 
 
 
חילוק שבר בשלם:
  
 
  
  חילוק שלם בשבר: