כפל שברים

כפל של שבר בשבר - כשכופלים שני שברים, כופלים את המונה במונה ואת המכנה במכנה. 
 
 
 
 
 
 
 
כפל של שלם בשבר - כשכופלים שלם בשבר, קודם הופכים את השלם לשבר: את השלם נכתוב כמונה ובמכנה נכתוב 1 אחר כך  נכפול מונה במונה ומכנה במכנה.
 אפשר לדלג על שלב זה ולכפול את השלם במונה ולהשאיר את המכנה כמו שהיה.   

 

אם תרצו ללמוד עוד על כפל שברים לחצו כאן !