חיבור וחיסור שברים

כאשר מחברים ומחסרים שברים בעלי מכנה זהה
מחברים את המונים או מחסרים את המונים והמונה נשאר כמו שהיה.
 
 לדוגמה:
כאשר מחברים או מחסרים שברים בעלי מונה שונה צריך להגיע למכנה זהה או משותף.
אפשר לעשות זאת גם ע"י הרחבה וצמצום.
 
ראו את הדוגמאות הבאות:
א.
 
ב.
 
דרך נוספת להגיע למכנה משותף בעזרת הרחבה וצימצום:
 
ראו את הדוגמאות הבאות:
 
 
 
 

 

חיבור וחיסור מספרים מעורבים
 
קל יותר לחבר ולחסר מספרים מעורבים במאונך, למרות שזו לא חובה,
בדרך זו לא "שוכחים" את השלמים או חלק אחר מהתרגיל בדרך...
שימו לב לדוגמאות הבאות !