הרחבת שברים

הרחבת השבר היא פעולה הפוכה לצימצום. כשאנו מצמצמים אנו מחלקים את המונה והמכנה באותו מספר, וכשאנו מרחיבים את השבר כופלים את המונה והמכנה באותו מספר.
לדוגמה:
 
 
 
 
כשאנו מרחיבים או מצמצמים את השבר אנו לא משנים אותו, אלא, נותנים לו שם אחר. 
 
 
 
 בשורה הראשונה מלבן מחולק לשבעה חלקים, שניים מהם צבועים ז"א שתי שביעיות מהמלבן צבועות.
בשורה השנייה מלבן המחולק לעשרים ואחד חלקים, שישה מהם צבועים ז"א שש חלקי עשרים ואחד חלקים מהמלבן צבועים. מכאן ש:
 
 
 
 לסיכום: כשאנו מרחיבים או מצמצמים שברים אנו לא משנים אותם,
אלא, נותנים להם שם אחר !
 
 "פלישה לכדור הארץ"- עליכם להגן על כדור הארץ ולירות רק על החלליות הנושאות שבר המתאים לשלכם, שימו לב הכמות משתנה. אפשר לזוז עם החיצים ולירות עם העכבר.