השבר הפשוט

  השבר הפשוט הינו תוצאה של תרגיל חילוק.

 
 
 
 
 
כשמחלקים מספר למספר הגדול ממנו מתקבל שבר,
במלים אחרות כשהמחלק גדול מהמחולק התוצאה היא שבר.