שבר מדומה

כשהשבר הנתון מכיל שלם או יותר יש לנו שבר מדומה.
איך מזהים שבר מדומה ?
בשבר מדומה המונה גדול מהמכנה.
השבר הבא הוא שבר מדומה:
 
 
 
 
 
בסרטוט אנו רואים שיש לנו שלם המחולק לשישה חלקים ועוד ארבע שישיות ובמספר אנו רואים שהמונה גדול מהמכנה - זהו שבר מדומה !
 
 
 
התוכלו להפוך אותו למספר מעורב ?

לתשובה והסבר לחצו על סימן השאלה

 
 לתרגול משבר מדומה למספר מעורב לחצו כאן!
מגינים על הביצים -משחק לתרגול ממספר מעורב לשבר מדומה. כתבו את המספר המתאים למונה, לחצו ENTER כתבו את המכנה, לחצו שוב ENTER לבדיקה.