בעיות באחוזים

איך פותרים בעיות באחוזים ?
 
אחרי חופשת פסח נעדרו מבית הספר 50 תלמידים.
איזה אחוז מהתלמידים נעדרו מבית הספר אם לומדים בו 200 תלמידים ?
דרך א':
בדרך זו נציג את הבעיה כשבר פשוט ונפתור אותה.
 
 
דרך ב':
נעבוד בטבלה: 200 תלמידים הם 100%
אנו רוצים לדעת כמה אחוזים הם 50 תלמידים
נכפול באלכסון 50 כפול 100 ונחלק ב-200 התוצאה 25
 
בעזרת טבלה ניתן לפתור בעיות באחוזים, נראה זאת בעזרת דוגמא נוספת:
 
כמה הם 25% מ-36 ? 
 
הכלל לבניית הטבלה: כותבים אחוזים מתחת לאחוזים וכמות מתחת לכמות. 
 

התרגיל המתאים:

הכלל לבניית התרגיל: כופלים באלכסון ומחלקים במה שנשאר.