השלם כשבר

שימו לב לסרטוט הבא, מה נתון לנו ?
שלם אחד מחולק לשישה חלקים.
כל השלם צבוע - לפיכך ניתן לומר שיש לנו שלם אחד או שש שישיות.
 
 
 
וכך גם נכתוב:
 
 
ומה נאמר במקרה הזה ? אנו רואים שלם המחולק לארבעה חלקים ולפיכך:
 
  
 
 
 
 
 
כאשר המונה והמכנה של השבר שווים, השבר מייצג שלם אחד.
 
  
ומה תאמרו על שני שלמים המחולקים לארבעה חלקים ?
אלה שני שלמים או שמונה רבעים !
 
   
 
 
 
 
כאשר המונה כפול מהמכנה, השבר מייצג שני שלמים.
 
 
 
 
מה תוכלו לומר על שבר שהמונה שלו גדול פי 3 מהמכנה ?                הבה נלמד חשבון