כפל מספרים עשרוניים

כפל מספרים עשרוניים נעשה גם כן כמו במספרים שלמים, בשלב הראשון נכפול כרגיל ואחר כך נציב את הנקודה העשרונית במקומה.
שימו לב לדוגמא הבאה:
 
כפלנו כרגיל ואחר כך קבענו את מקומה של הנקודה העשרונית, איך ?
סופרים כמה ספרות יש מימין לנקודה העשרונית, בתרגיל הזה יש רק ספרה אחת ולכן מקומה של הנקודה העשרונית בתוצאה הוא אחרי ספרה אחת.
נראה דוגמא נוספת:
 
 בתרגיל הזה יש שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, ולכן בתוצאה ספרנו שתי ספרות ואחריהן קבענו את מקומה של הנקודה העשרונית.
לסיכום: נקבע את מקומה של הנקודה העשרונית לפי מספר הספרות המופיעות מימין לנקודה העשרונית בגורמים שכפלנו.
 
שימו לב !
לספרה 0 מימין לנקודה העשרונית אין משמעות ולפיכך לא נספור אותה, אנו יודעים ש 6.0 = 6 ולכן:
  כדי להבין טוב יותר שימו לב להסבר הבא:
 

 אם נכפול מאיות בעשיריות נקבל אלפיות!