การวัดความยาว

 การวัดความยาว

 

                  หน่วยความยาวในระบบเมตริก
                   

  10 มิลลิเมตร

  

  เท่ากับ

                      

1    เซนติเมตร

  

100 เซนติเมตร

เท่ากับ

 
1     เมตร
 

1000 เมตร

 

เท่ากับ

 

1    กิโลเมตร

                               
                             
            หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ

12 นิ้ว

 

เท่ากับ

 

1    ฟุต

 

     3 ฟุต  

 

เท่ากับ

 

1    หลา

1760 หลา

 

เท่ากับ

 

1    ไมล์

 


   

                     หน่วย การวัดในมาตราไทย

12 นิ้ว

  

เท่ากับ 

  

1       คืบ

  

2 คืบ

  

เท่ากับ 

  

1       ศอก

  

4 ศอก

  

เท่ากับ 

  

1       วา

20 วา

  

เท่ากับ 

  

1       เส้น

  

400 เส้น

  

เท่ากับ 

  

1      โยชน์

  

1 วา 

เท่ากับ 

  

2      เมตร

  


  
     หน่วย การวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบระบบเมตริก

                                             (โดยประมาณ)

1 นิ้ว

 

            เท่ากับ            

 

2.54       เซนติเมตร

 

1 หลา

 

            เท่ากับ

 

0.9144    เมตร

 

1 ไมล์ 

 

            เท่ากับ

 

1.6093    กิโลเมตร

 
Comments