ติดต่อเรา

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ห้วยราชพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIRATPHITTAYAKHOM
ที่อยู่ :
  162 หมู่ที่ 6  บ้านกรวด
ตำบล :
  ห้วยราช
อำเภอ :
  ห้วยราช
จังหวัด :
  บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ :
  31000
โทรศัพท์ :
  044696097
โทรสาร :
  044696097
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2522
อีเมล์ :
  hrp2013@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตกระสัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.01 กม.

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
Comments