สื่อนวัตกรรม


 
 ผลงานนักเรียน                                                                            สื่อการสอนครู

สร้าง E-book โดยโปรแกรม Flip Album

computer huairat pittayakhom.mpg


สร้างงานนำเสนอโดยโปรแกรม PowerPoint

จังหวัดบุรีรัมย์.wmv
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6
เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  - ถ้าเปิดไม่ขึ้น ให้เปิดด้วยโปรแกรม Firefox หรือ Internet Explorer สื่อการเรียนการสอนโดยใช้ Prezi


สื่อการเรียนการสอน PowerPoint

โฟลเดอร์ไดรฟ์


Comments