กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

26มิ.ย.61กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม มีกิจกรรม หลากหลายเช่น คัดลายมือ เรียงความ แต่งกลอน วาดภาพระบายสี เป็นต้น จัดทำพิธีบวงสรวงกวีเอกของโลกท่านสุนทรภู่ ในภาคเช้า พิธีเปิดจัดการแสดงละครของนักเรียน เรื่อง พระอภัยมณี ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
                           


    
Comments