กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

7-8 ก.ค.61Math Campค่ายคณิตคิดสนุก จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
                                        


Comments