ตรวจผลการเรียน

นักเรียนสามารถเข้าใช้โปรแกรม SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ได้ที่ Link ด้านล่างนี่

โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ เลขประจำตัวนักเรียน (5ตัว)
          รหัสผ่าน ใส่เลขประชาชน 13 หลัก

หรือ
Comments