ผลโอเน็ต Onet

ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้ลำดับที่ 12 ของ สพม.32

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทยภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 
 ห้วยราชพิทยาคม 53.71  28.59 27.28 35.97 36.39

เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 (คะแนนเฉลี่ย)

  ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม ลด %
 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม25602561  
คะแนน  31.66 36.39 4.7314.49 

กราฟสถิติ 2 ปีย้อนหลัง


ผลสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สมพ.32 ได้ลำดับที่ 30 ของ สพม.32

ชื่อโรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เฉลี่ย 
 ห้วยราชพิทยาคม 41.87  32.9025.86 19.6825.8129.22

เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560-2561 (คะแนนเฉลี่ย)

  ปีการศึกษา ปีการศึกษา เพิ่ม ลด %
 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม25602561  
คะแนนเฉลี่ย  28.13 29.22 1.093.89 


กราฟสถิติ 2 ปีย้อนหลังComments