กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ห้องเรียนคุณภาพ

การเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าวิชาฟิสิกส์ ม.6

ครูผู้สอน ครูกานดา คำโสภา

การหักเหของแสงผ่านเลนส์

ครูผู้สอน ครูพัชรินทร์ คำโสภา

ทิพย์ฤดี วิชาโลกดาราศาสตร์

ครูผู้สอน ครูทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์
Comments