เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมปลาย โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ตามประกาศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โพสต์18 ก.ค. 2562 23:30โดยราชันย์ ทองจันดา   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 23:38 ]
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๒ การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ มัธยมปลาย โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ตามประกาศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (คลิกที่นี่)
Comments