อบรมพัฒนาครูการเงินและพัสดุ

โพสต์24 พ.ย. 2562 04:35โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
23-24 พ.ย.62 คณะครูฝ่ายการเงินและพัสดุโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการเงินและพัสดุ ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมทิวสน โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 
  
 Comments