ศน.สพม.32 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา

โพสต์4 ส.ค. 2562 20:11โดยราชันย์ ทองจันดา
2 ส.ค.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับการนิเทศ จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ศน.สพม.32 ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ 
       
Comments