ร่วมอบรม "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "ของสำนักงาน ป.ป.ส.

โพสต์15 ก.พ. 2562 20:57โดยราชันย์ ทองจันดา
9-11 ก.พ.62 คณะครูงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้ารับการอบรมรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ของสำนักงาน ป.ป.ส. โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี
            
Comments