ระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการมีงานทำ

โพสต์4 ต.ค. 2562 19:23โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
25 ก.ย 62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมประชุมระบบสารสนเทศเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการมีงานทำ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
Comments