ประเมินนิเทศติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา No Child Left Behind

โพสต์15 ก.พ. 2562 20:18โดยราชันย์ ทองจันดา
4 ก.พ.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับการประเมินนิเทศติดตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา No Child Left Behind ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะผู้บริหารกลุ่มสหวิทยาเขตกระสังและศน.สพม.32 เป็นคณะกรรมการการประเมินครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอกอนันต์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
     
Comments