พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้นวัตกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์26 ม.ค. 2562 19:19โดยราชันย์ ทองจันดา
26 ม.ค. 62 ผู้อำนวยการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้นวัตกรรมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   
Comments