งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน กองลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

โพสต์26 ก.ค. 2562 03:34โดยราชันย์ ทองจันดา   [ อัปเดต 29 ก.ค. 2562 00:53 ]
26 ก.ค.62 งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10 พิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน กองลูกเสือ ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์และนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระประมุขแห่งคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ บริเวณสนามโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
                                                           
Comments