งานแนะแนวโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ออกพื้นที่ทั้งในและนอกเขตพื้นที่บริการ

โพสต์15 ก.พ. 2562 20:49โดยราชันย์ ทองจันดา
งานแนะแนว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้จัดคณะครูออกแนะแนวตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บางส่วน ช่วงระยะเวลากลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยมีการนำเสนอแนวนโยบายของโรงเรียน สิทธิประโยชน์ของนักเรียนที่จะได้รับ การรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 นี้
          
Comments