กระบวนการเรียนการสอน วัดและประเมินผล ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ

โพสต์4 ต.ค. 2562 19:30โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม   [ อัปเดต 4 ต.ค. 2562 20:56 ]
26-28 ก.ย.62 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษได้เข้าร่วมอบรมกระบวนการเรียนการสอน วัดและประเมินผล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
  
  
Comments