ครูแบบสมาร์ท KKU SMART LEARNING ACADEMYระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2

โพสต์15 ก.พ. 2562 20:31โดยราชันย์ ทองจันดา
6-7 ก.พ.62 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการอบรมครูแบบสมาร์ท KKU SMART LEARNING ACADEMYโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมKKU Smart Learning ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม 2 เทอม 2 ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด จ.ขอนแก่น
    
Comments