หลักสูตร"ไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" No Child Left Behind

โพสต์14 มี.ค. 2563 08:01โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม
13 มี.ค.63 คณะครูฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสอดคล้องกับนโยบาย "ไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง" No Child Left Behind จัดโดย สหวิทยาเขตกระสัง ณ ห้องประชุมนพพงศ์สิริเดช โรงเรียนกระสังพิทยาคม
  

Comments